Предрасуди околу користењето контактни леќи

Мултифокални контактни леќи

Многумина незнаат дека постојат контактни леќи кои можат да бидат прогресивни, односно леќи кои можат да го корегираат видот и за далеку и за блиску. Најчесто, луѓето над 40 тата година од животот имаат потреба од користење на помагала за корегирање... повеќе...

Најчести предрасуди околу користењето на контактни леќи

Доколку сте нов корисник на контактни леќи, односно за првпат се соочувате со потребата од нивно користење, сигурно имате неколку типични дилеми и предрасуди. Но, не сте единствени. Во светот постојат огромен број на корисници на контактни... повеќе...